जादू कसे वापरावे गडद आत्मा


उत्तर 1:

आपल्याकडे एक शब्दलेखन अट्यून करण्यास सक्षम होण्यासाठी पुरेसे अटेंशमेंट मिळेल, एकतर 1 किंवा 2 मध्ये 10. काही स्पेलला अट्यूनिमेंट स्लॉट नंतर पुन्हा आवश्यक असते. मग आपल्याला डीएस 2 मधील कोणत्याही जादूटोणा किंवा चमत्कारीपणाने आदरपूर्वक किंवा इंट 2 आणि हेथ्ससाठी दोन्ही दिले. पायरोमेन्सीला स्थिर गुंतवणूक आवश्यक नाही. एकदा आपल्याकडे शब्दलेखन झाल्यावर आपल्याला अचूक कास्टिंगची अंमलबजावणी, चेटकीणांसाठी कर्मचारी आणि काही हेक्सेस, चमत्कारी आणि चमत्कारी आणि काही हेक्सेससाठी ताईम, आणि पायरोमॅन्सीसाठी पायरोमॅन्सी फ्लेम आढळले.