खून पळ काढण्यासाठी कसे denver


उत्तर 1:

याचे उत्तर देण्याकरिता, खूनांची साखळी खालीलप्रमाणे मी मेव्हरी लेनमधून खाली उतरविली पाहिजे

 1. सॅमने त्याला विचारले तेव्हा फ्रान्सने लिलाची हत्या केली.
 2. सॅमने वेसद्वारे ठार मारले, जेव्हा सॅम रेबेकाला मारण्याचा प्रयत्न करीत होता.
 3. बोनीने रेबेकाचा खून केला कारण तिला वाटले की तिला मारल्याने अ‍ॅनालिसिसचे सर्व प्रश्न सुटतील.
 4. श्री. मोहनीला फ्रॅंकने ठार केले कारण त्याला वेसची चौकट करायची होती आणि वेसला वाचवून Analनालिसचा पुन्हा विश्वास मिळवा.
 5. वेस कोणाने मारले? जिल्हा अटॉर्नी डेन्वर मला वाटते आतापर्यंतच्या भूखंडाचा न्यायनिवाडा करणे.

पुनश्च: मला असे वाटते की महनीच्या हत्येनंतर तेथे काहीच रंजक नव्हते परंतु त्यांनी वेसला ठार मारले आणि पुन्हा ते छान केले.


उत्तर 2:

हुज्जाहच्या उत्तरावर बांधणी

 1. वेस गिबिन्स यांनी सॅम किटिंग
 2. फ्रॅंक डेलफिनो यांनी लिला स्टॅंगार्ड (सॅमद्वारे ऑर्डर केलेले)
 3. बोनी विंटरबॉटम यांनी रेबेका सटर
 4. कालेब हॅपस्टॉलने हेलेना हॅपस्टॉल
 5. एशर मिलस्टोन द्वारा एमिली सिन्क्लेअर
 6. फ्रॅंक डल्फिनो यांनी केलेले वॉलेस महोनी
 7. वेस गिबिन्स डोमिनिक द्वारे (जॉर्ज कॅस्टिलो द्वारे क्रमवारीत)
 8. रॉबर्ट विंटरबॉटम फ्रँक डाल्फिनो
 9. फ्रँक डल्फिनो यांनी डोमिनिक
 10. टॉड डेन्वर (जॉर्ज द्वारे क्रमवारीत)
 11. पाला ग्लेडन यांनी नेटे लेही सीनियर (झेविअर कॅस्टिलो द्वारा क्रमित केलेले)
 12. बोनी विंटरबॉटम यांनी केलेले रोनाल्ड मिलर
 13. सारा गॉर्डन यांनी बनविलेले आशेर मिलस्टोन

उत्तर 3:
 1. वेसने सॅम किटिंगची हत्या केली.
 2. लिला स्टॅनगार्डला फ्रॅंकने ठार केले.
 3. बोनी द्वारे रेबेका सुटर.
 4. एशिल सिनक्लेअरने आशेरला ठार केले.
 5. फ्रॅंक यांनी केलेले वॉलेस महोनी
 6. डेन्व्हर यांनी वेस्ले गिबिन्स? लॉरेलचा कौटुंबिक मित्र? तिचे बाबा ??

ते सर्व प्रमुख आहेत.

येथे आत्महत्या केल्या आहेत (आपण जाणून घेऊ इच्छित असल्यास) -

 1. निया लेहे (नटे यांची पत्नी)
 2. कालेब हॅपस्टॉल
 3. वेसची आई (गुलाब)
 4. आशेरचे वडील (मिस्टरस्टोन)
 5. पॅक्सटन, पॅक्सने गेला (माणूस कॉनरने पहिल्या हंगामात आकस्मित)