पडझड 4 गुंतवणूक कशी करावी


उत्तर 1:

मी खरोखरच त्याच्या सर्वोत्तम क्षमतेचा वापर केलेला नाही परंतु मला असे वाटते की विक्रेता त्यांच्यात गुंतवणूक केल्यानंतर आपल्याकडे किती यादी आहे. म्हणा की आपण आर्टुरोला सुमारे 1 के कॅप्स द्या नंतर त्याच्याकडे विस्तृत प्रकार आणि शस्त्रे, चिलखत आणि बारकावे असावेत. हे मला असे वाटते की ते कार्य करते परंतु त्यासाठी माझे शब्द घेऊ नका