आतापर्यंत रडणे 5 विंगसूट कसे करावे


उत्तर 1:

माझा अंदाज आहे की तुम्ही थोड्या टेकडीवरून पळत सुटत आहात आणि उष्णता आणि सामग्री पकडत आहात, मला खात्री नाही की त्यास थर्मोडायनामिक्स म्हणतात की नाही परंतु हे असे करण्यासाठी एखाद्या प्रोपल्शन युनिटमध्ये बॅटरी पॅक ठेवण्यावर अवलंबून आहे. आतापर्यंत ओरड, क्षमस्व हाच एकमेव खेळ आहे ज्याचा आपण उल्लेख केला आहे. पण हो मला असे वाटते की जोपर्यंत आपल्याकडे हलके वजन नसणारी बॅटरी मिळत नाहीत जोपर्यंत प्रत्यक्षात प्रोपल्शन युनिटसाठी पुरेशी उर्जा निर्माण होऊ शकेल जी अद्याप सैद्धांतिकदृष्ट्या अशक्य आहे.


उत्तर 2:

मी अशी आशा करतो


उत्तर 3:

1980 पासून अस्तित्वात आहे.

फिनिक्स विंगसूट.